Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима АП Војводине отворио канцеларију за пружање информација о упису имовине у БиХ. Наиме, у Босни и Херцеговини је у току спровођење пројекта сређивања катастра и земљишних књига који финансира Светска Банка. Свака општина повремено расписује јавни позив за одређене катастарске општине у коме позива власнике некретнина да у року од 60 дана пријаве и упишу своју имовину.

Упис је бесплатан уколико власници на време упишу своју имовину, а у противном ће све трошкове, који нису мали, морати сносити сами. Обзиром да на територији АП Војводине живи велики број становништва који поседује имовину у БиХ, а истовремено нису најбоље упознати са овим пројектом и последицама неодазивања на ове јавне позиве, наша канцеларија ће пружати информације и обавештавати заинтересоване грађане о овом процесу. Овај пројекат је подржан од стране Покрајинске Владе и Града Новог Сада. Канцеларија се налази у улици Краља Александра бр. 3 у Новом Саду а радно време је сваким радним даном од 07:30 – 15:30 часова (рад са странкама од 10:00-14:00). Контакт телефон: 021-382-1157; e-mail: infobih@fondirpvojvodine.rs

By З. И.