Због велике заинтересованости студената за писање европских пројеката, представнице Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине одржале су тродневну обуку у Привредној Комори Војводинe. 

Циљ обуке био је како написати предлог пројекта коришћењем приступа логичког оквира и логичке матрице – прво кроз теорију, а потом и кроз вежбе – у оквиру којих су дефинисани општи и специфични циљеви, активности и резултати, као и индикатори, извори верификације и ризици пројекта. Последњи дан су се полазници обуке упознали са буџетирањем пројекта, што су кроз низ примера и практично савладали. На крају обуке, осмишљена су два одлична предлога пројектних идеја са којима се може аплицирати на Програм прекограничне сарадње Мађарска – Србија 

По завршетку обуке полазницима су додељени сертификати.

By З. И.