Фонд „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине и ове године успешно реализује радну праксу за студенте Економског факултета у Суботици Универзитета у Новом Саду који похађају Студијски програм за европску и међународну економију и бизнис. Студенти овог студијског програма стичу знања о економији Европске уније и специфичностима пословања на јединственом европском тржишту, као и о процесу прилагођавања економије и пословања у Србији правилима и стандардима Европске уније. Ових 15 младих, будућих експерата из области европских интеграција и регионалне економије, имали су прилику да, кроз двонедељну праксу, која се једним делом одвијала онлајн – поштујући све прописане мере услед пандемије – стекну низ практичних знања о програмима Европске уније и начину аплицирања за средства из европских фондова, као и да  кроз задатке сазнају више о претприступним фондовима доступним Републици Србији, програмима прекограничне сарадње, тренснационалним програмима, као и другим програмима Европске уније (попут Еразмус+ програма). Други део радне праксе је обухватао обуку за писање предлога пројеката, на којој су се полазници упознали са логиком формулисања предлога пројеката, начином попуњавања апликационог формулара, као и дефинисањем активности и буџета. 

By З. И.