Град Сомбор је са прoјектним партнерима из земаља Дунавског слива учествовао на Трећем позиву за доделу средстава у оквиру Дунавског транснационалног програма. Овај програм и подручје покрива Европска стратегија за Дунавски регион (EU Strategy for the Danube Region (EUSDR)).

Пројекат „CREATIVE INDUSTRIES FOR NEW URBAN ECONOMIES IN THE DANUBE REGION – CINEMA“ („Улога креативних индустрија у новој урбаној привреди у Дунавском региону“, акроним CINEMA) спровешће конзорцијум на челу са Привредном комором Словеније као водећим партнером. Конзорцијум чини 22 партнера и то локалних самоуправа, привредних комора, организација цивилног сектора и образовних институција из Немачке, Аустрије, Словеније, Словачке, Србије, Румуније, Бугарске и Молдавије. Из Србије заступљени су Град Сомбор и Регионална развојна агенција Бачка као пуноправни партнери и Град Нови Сад као придружени партнер.

У склопу пројекта CINEMA планира се оснивање једног центра за креативне индустрије са седиштем у Сомбору, док ће други пројектни партнери отворити додатна два центра исте намене. Осим подстицаја на локалном нивоу, очекује се и значајан ефекат умрежавања широм Дунавског слива, међу партнерима пројекта. Пројекат CINEMA ће подићи капацитете свих укључених страна, са циљем да се у целини подигну локални капацитети за иновације у креативним индустријама. Ово ће бити постигнуто кроз тзв. „пилот локације“, од којих се једна налази у центру Сомбора.

Предложена локација центра за креативне индустрије је део Грашалковић палате, чиме ће се у централној градској зони заокружити културна и уметничка четврт. Овај пројекат се тиме надовезује на текуће радове на самом објекту Палате и на профилисање Сомбора као града културе. Локалним организацијама и креативцима ће бити пружена прилика да се укључе у рад центра креативних индустрија и тиме повежу са сличним организацијама у земљама Дунавског слива.

Укупно трајање пројекта је 30 месеци, од 01. јула 2020. до 31.12.2022. године а укупна вредност пројекта је 2.249.073,50 евра. Буџет Града Сомбора у пројекту је 73.495 евра.

By З. И.