За чланове Фондације 2021, у Новом Саду, у периоду од 1. до 3. јула 2020. године, организована је тродневна обука „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“.
Представнице Фонда „Европски послови” АП Војводине представиле су полазницима програме Европске уније, као и Инструмент за претприступну помоћ, са акцентом на ИНТЕРРЕГ ИПА програме прекограничне сарадње.Теме обуке биле су како написати предлог пројекта коришћењем приступа логичког оквира и логичке матрице, прво кроз теорију, а потом и кроз вежбе, у оквиру чега су дефинисани општи и специфични циљеви, активности и резултати, као и индикатори, извори верификације и ризици пројекта.
Последњи дан су се полазници обуке упознали са буџетирањем пројекта, што су кроз низ примера и практично савладали.

By З. И.