У Ректорату Универзитета у Новом Саду одржана је конференција поводом представљања научноистраживачког пројекта „Евробарометар: Физичка активност становништва Војводине у контексту евроинтеграција“. Грађани Европске уније и грађани Војводине подједнако се баве физичким вежбањем и спортом, а када је реч о бављењу такозваним физичким активностима животног стила, становништво Војводине је активније, гласи један од закључака презентације резултата научно-истраживачког пројекта.

Директорка Фонда „Европски послови“ АП Војводине, Видосава Ендерић, истакла је да су резултати овог пројекта од посебног значаја за процес евроинтеграција, нарочито са аспекта вредновања политике у области јавног здравља и спорта, односно, развијања међусекторског приступа промоцији физичке активности.

Један од закључака истраживања намеће потребу за креирањем стратегије промоције физичке активности, подстицање вежбања код младих у школи и на универзитету, али и обогаћивање понуде за старије особе у фитнес центрима, спортским клубовима и спортским центрима. Такође, потребно је да и саме локалне заједнице обезбеде услове за бављење физичком активношћу старијих становника, као и становника нижег образовног и економског статуса, кроз понуду бесплатних или субвенционисаних програма физичке активности.

Директорка Ендерић је нагласила да резултати овог пројекта и закључци који су изведени, говоре у прилог томе да је веома важно наставити са оваквим пројектима који ће омогућити што већем броју становника Војводине приступ правим информацијама и садржајима како правилно вежбати са циљем унапређења јавног здравља и спорта, а Фонд „Европски послови“ АП Војводине ће увек подржати и пратити овакве циљеве, о чему сведочи и досадашња изузетно успешна сарадња са Факултетом спорта и физичког васпитања

Поред директорке Ендерић, скупу су се обратили и покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић, проф. др Сања Подунавац Кузмановић, проректорка за наставу Универзитета у Новом Саду, проф. др Небојша Максимовић, декан Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду и проф. др Вишња Ђорђић, руководилац пројекта.

By З. И.