„Комплементарни туристички развој Киштелека и Кањиже, заснован на природним ресурсима – као међуповезаним различитим елементима регионалног туристичког система – ОАСИС” 

Свечаном конференцијом у Бањи Кањижа обележен је завршетак двогодишњег пројекта под називом „Комплементарни туристички развој Киштелека и Кањиже, заснован на природним ресурсима ‒ као међуповезаним различитим елементима регионалног туристичког система – ОАСИС”. 
Конференцију је отворио председник Општине Кањижа Роберт Фејстамер, након чега су се присутнима обратили помоћница директорице Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине Ивана Ђурица, покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Михаљ Њилаш и заменик градоначелника Општине Киштелек Јанош Домонич.
Пројекат се састојао од четири главна аспекта која су допринела реализацији основног циља пројекта – развоју туристичких потенцијала циљног подручја побољшањем туристичке понуде на подручју Општина Кањижа (Србија) и Киштелек (Мађарска). С тим у вези, у Општини Киштелек изграђен је центар за саветовање о здрављу и здравом начину живота, те је израђена и мобилна апликација сајта која обједињује појединачне понуде регионалног здравственог туризма. Поред тога, у Општини Кањижа ревитализовани су постојећи спортски капацитети и изграђен је вишенаменски спортски терен. Такође, организован је  камп за младе у Кањижи под називом OASIS који је имао циљ да с једне стране промовише међуетничку толеранцију међу младим људима, а с друге стране да допринесе развоју омладинског туризма и подизању свести о здравом начину живота.

Фонд „Европски послови“ допринео је успешној реализацији пројекта, обезбеђујући техничку подршку и помоћ за време трајања пројекта. Фонд је био одговоран за обавештавање, видљивост, организацију конференција, прикупљање документације за спровођење поступка јавних набавки, писање саопштења и сл. Поред наведеног, ФЕП је био укључен у програм кампа који је подразумевао креирање и организацију предавања и квизова за учеснике.

Успешној реализацији пројекта допринела је изузетна сарадња пројектних партнера – Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, Фонда „Европски послови”АП Војводине, Општине Кањижа из Србије и Општине Киштелек из Мађарске.

Укупна вредност пројекта износи 588.017,84 евра, од чега је 85% суфинансирано средствима Европске уније.

By З. И.