Ознака: CREATIVE INDUSTRIES FOR NEW URBAN ECONOMIES IN THE DANUBE REGION – CINEMA

ПОЧЕЛА РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА „CINEMA“

Град Сомбор је са прoјектним партнерима из земаља Дунавског слива учествовао на Трећем позиву за доделу средстава у оквиру Дунавског транснационалног програма. Овај програм и подручје покрива Европска стратегија за…