Уз постојеће обуке уживо, Фонд ће од сада реализовати и онлајн обуке.  Предавања у оквиру онлајн обука ће се спроводити током три радна дана, док ће током два додатна радна дана полазници радити практичне вежбе. 
Циљ обуке је да се учесници оспособе за управљање фондовима Европске уније, науче самостално да формулишу предлоге пројеката и стратешки их позиционирају у оквире дефинисаних приоритета и мера, као и финансијских ограничења. Током обука полазници ће развити вештине и ставове који су неопходни за преузимање активне улоге у развоју и имплементацији пројеката на локалном и регионалном нивоу.

Онлајн обука „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“ оспособиће полазнике да правовремено идентификују успешне пројектне идеје, да буду информисани о актуелним позивима, као и да превазиђу све потешкоће приликом формулисања и подношења предлога пројеката.

Учесници ће након завршене обуке бити у могућности да:
•    самостално преточе пројектну идеју у предлог пројекта по ЕУ захтевима,
•    израде логичку матрицу пројекта,
•    израде буџет пројекта по методологији ЕУ,
•    креирају конкретне пројектне предлоге у складу са правилима функционисања и финансирања из претприступних фондова и програма Европске уније,
•    препознају систем евалуације предлога пројеката,
•    конкуришу у програмима прекограничне сарадње и другим ЕУ програмима,
•    путем европских пројеката утичу на унапређивање своје заједнице.

Коме су намењене онлајн обуке?
•    Државна управа (владине, покрајинске институције, локалне самоуправе итд.),
•    Развојне агенције,
•    Привредне коморе,
•    Организације цивилног друштва,
•    Образовне институције,
•    Научно-истзраживачке институције,
•    Туристичке организације,
•    Свим институцијама које се могу јавити као корисници ЕУ средстава.

 

Додатне информације заказивање:

Сања Чутурилов Веселиновић
Тел: +381 21 310 20 81
Ел. пошта: cuturilov.veselinovic@vojvodinahouse.eu

Јована Контић
Тел: +381 21 310 20 81
Ел. пошта: kontic@vojvodinahouse.eu
 

Време догађаја: радним данима од 09 до 11ч 30мин 

By З. И.