Одјељење за културу, туризам и социјалну политику обавјештава јавност да је рок за достављање приједлога пројеката по основу два јавна  позива, која су била пролонгирана због актуелне епидемиолошке ситуације, до понедјељка 25. маја.

-Ријеч је о јавним позивима за суфинансирање пројеката из области кулутрног и умјетничког стваралаштва за 2020. године и за пријаву пројеката удружења грађана за суфинансирање из градског буџета – рекао је Невен Станић, начелник Одјељења за културу, туризам и социјалну политику.

На јавни позив из културе, могу се пријавити удружења из области културе, са сједиштем или организационом јединицом на подручју града, установе која обављају дјелатност из области културе и дјелују на подручју Бање Луке, а чији је оснивач Влада РС и правна лица чија је основна дјелатност филмска продукција, а која имају сједиште или регистровану организациону јединицу на подручју града и чији су оснивачи држављани Републике Српске, са сталним мјестом боравка на подручју Бање Луке.

-На јавни конкурс не могу се пријавити установе културе чији је оснивач Град Бања Лука – подјстрио је Станић.

Висина средстава која се могу додјелити по једном пројекту износи до 15.000 КМ, а један субјект у култури, који конкурише, може пријавити највише два пројекта.

Конкурс можете погледати овдје.

Када је ријеч о јавном позиву за пријаву пројеката удружења грађана за суфинансирање из градског буџета, могу се пријавити удружења грађана, регистрована у складу са законом код надлежног суда или другог надлежног органа, а која имају сједиште или регистровану организациону јединицу на подручју града Бањалука.

Позив се односи на сљедеће области: обезбјеђивање услова у заједници за самосталан живот особа са инвалидитетом; програми подршке особама треће животне доби  за самосталнији и квалитетнији живот у природном  окружењу; превенција деменције код особа треће животне доби и програми међугенерацијске солидарности; развојни програми  за дјецу и породицу у мјесним заједницама, с циљем превенције друштвено неприхватљивог понашања; развојни програми намјењени здравим животним стиловима на подручју емоционалног развоја дјеце предшколског узраста и развојни програми из области ненасилне комуникације и асертивног понашања дјеце школског узраста.

Пројекте треба реализовати на подручју града до краја ове године, а висина средстава која се могу додијелити по пројекту износе од 3.000 до 25.000 КМ. Удружење може пријавити само један пројекат на јавни позив.

Комплетан јавни позив можете преузети овдје.

Извор: Град Бања Лука

By З. И.