Завршетак пројекта „Еколошко управљање водама против екстремних временских услова у пограничној области – ECOWAM“ обележен је телевизијским прилогом емитованим 31. марта 2020. године на Радио-телевизији Војводине с озбиром на то услед корона вируса и посебних мера безбедности које су увеле многе државе, а међу њима и Србија и Мађарска, нисмо били у могућности да одржимо завршну конференцију.

Пројекат ECOWAM је прекогранични пројекат са циљем спречавања негативних ефеката на квалитет водних тела успостављањем заједничког система унапређења управљања водама у АП Војводини и Жупанији Чонград, а који суфинансира Европска унија у оквиру Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија у износу од 1.494.680,31 евро, што је 85% укупне вредности пројекта.

Пројекат је трајао 30 месеци и у том периоду реализоване су активности измуљивања, уклањања израсле вегетације из корита реке, развоја заједничког система праћења и анализе за очување квалитета воде и биодиверзитета, као и дефинисање дугорочних решења како би се спречила деградација квалитета водних тела.
Успешној реализацији пројекта, допринела је изузетна сарадња пројектних партнера Управе за водопривреду за подручје Доња Тиса из Мадјарске, Јавног водопривредног предузећа “Воде Војводине” Нови Сад и Фонда “Европски послови” Аутономне покрајине Војводине из Србије.

Позивамо Вас да погледате ТВ прилог на следећем линку: hhttps://ecowam.com

За више информација о пројекту ECOWAM молимо Вас да посетите вебсајт: www.ecowam.com