Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима расписао је Јавни позив за пружање помоћи у стамбеном збрињавању избеглих, прогнаних и расељених лица у Војводини путем доделе средстава за откуп сеоских кућа са окућницом у 2019. години.

Јавни позив се расписује за лица која су у складу са законом имала статус избеглих, прогнаних и расељених лица на територији Републике Србије, а имају боравиште односно пребивалиште на територији АП Војводине, до дана ступања на снагу Одлуке о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима (21. децембра 2006. године), и која имају намеру да остану и живе у локалној заједници која се налази на територији АП Војводине.

Максималан износ средстава за пружање помоћи за стамбено збрињавање по кориснику Фонда износи 1.000.000,00 (милион) динара и помоћ је бесповратна.

Изабрани корисник помоћи за решавање стамбеног питања откупом сеоске куће са окућницом може додатно да учествује сопственим средствима у купопродајној цени куће у износу до 50% од укупног износа који Фонд обезбеђује.

Јавни позив се расписује за лица која имају пребивалиште, односно боравиште у некој од следећих општина: Нови Сад, Бачка Паланка, Бачка Топола, Врбас, Вршац, Зрењанин, Инђија, Кула, Нови Бечеј, Рума и Жабаљ.

Јавни позив је отворен од 2. до 30. септембра 2019. године.

Све додатне информације у вези са Јавним позивом могу се добити у Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима – Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25, на број телефона: 021/475 4 295, путем и-мејл адресе: управа@фондирпвојводине.рс, или се информисати на сајту Фонда.

Пријаву треба послати поштом или донети лично на адресу: Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, 21 000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25 са назнаком ”За Јавни позив-сеоске куће“.

 

By З. И.