Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима АП Војводине расписао је следеће Јавне позиве:

– Јавни позив за доделу финансијске помоћи од 30.000 динара најуспешнијим студентима из избегличких, прогнаничких и расељених породица на територији АП Војводине;

– Јавни позив за економско оснаживање жена које су имале (имају) статус избеглог, прогнаног или расељеног лица, а у складу са националном стратегијом  за унапређење положаја жена и активности у правцу побољшања родне равноправности;

– Јавни позив за доделу средстава за економско оснаживање избеглих, прогнаних и расељених лица у АП Војводини кроз доходовне активности породица-пластеници са системом за заливање;

– Јавни позив за доделу средстава за економско оснаживање избеглих, прогнаних и расељених лица у АП Војводини кроз доходовне активности породица-пољопривредна механизација и пчеларство;

– Јавни позив за пружање помоћи у виду бесплатног аутобуског превоза „Иди-види посете“ лицима избеглим и прогнаним из Републике Хрватске, а која имају пребивалиште на територији АП Војводине;

– Јавни позив за пружање помоћи у виду бесплатног аутобуског превоза „Иди-види посете“ лицима избеглим и прогнаним из Босне и Херцеговине, а која имају пребивалиште на територији АП Војводине.

Пријаве на Јавне позиве подносе се путем поште или лично у затвореној коверти на адресу: Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, Булевар Михајла Пупина 25, 21 000 Нови Сад (са обавезном назнаком на који Јавни позив се подноси пријава).

Све позиве које је расписао Фонд моћете погледати ОВДЕ.

By З. И.