Од 1. јануара, сви комплетирани захтјеви за издавање локацијских услова и грађевинских дозвола мораће бити ријешени у року од пет дана од пријема захтјева.

Према данашњем налогу градоначелника Игора Радојичића, надлежно Одјељење за просторно уређење дужно је да ове захтјеве рјешава у наведеном року. Овај налог примјењиваће се на све захтјеве запримљене након 1. јануара 2019. године.

По налогу, некомплетни захтјеви, односно они предмети у којим недостаје прописана документације, неће бити узимани у разматрање све до комплетирања захтјева.

Правилником о реорганизацији Градске управе, предвиђено је да року од три дана овлашћени службеник мора да провјери потпуност документације, те уколико је непотпуна обавијести подносиоца захтјева.

Након комлетирања захтјева, службеник је дужан да у року од пет дана изда локацијске услове или грађевинску дозволу.

У оквиру Одјељења за просторно уређење водиће се евиденција о евентуалним прекорачењима рокова и о томе доставити извјештај градоначелнику.

By З. И.