У Сиригу су 11. децембра започети  радови на изградњи вишепородичног стамбеног објекта у оквиру Потпројекта 5 Регионалног стамбеног програма-Стамбени програм у Републици Србији, ради решавања стамбених потреба избеглица.

Овим потпројектом планирана је изградња 64 стамбене јединице за трајно стамбено решење најугроженијих избегличких породица.

Радови на изградњи  објекта су средства донације Развојне банке Савета Европе.

Радове изводи ГП ЗЛАТИБОР-ГРАДЊА БЕОГРАД АД а вредност радова изградње објекта износи 1.475.024 евра.

Рок за завршетак изградње објекта је 30.11.2019. године.

Општина Темерин, поред тога што је обезбедила грађевинско земљиште за изградњу објекта, у обавези је да спроведе радове на спољном уређењу и инфраструктури.

By З. И.